Θα ?θελα να ξ?ρω πο?ου? ?χει σπουδ?ζει Ελληνικ? για περισσ?τερο απ? ενα χρ?νια,και τ?τε α? να κ?νει πρ?ξη τι? ν?σει? μα? για τα Ελληνικ?.

2010-12-04 18:03 來自版塊 - 希臘語 | Greek | Ελληνικ?

Καλ? σα? μ?ρα!

2010-11-08 12:14 來自版塊 - 新手上路 | Newbie Entrance


返回頂部
pk10太假了